felkialtojel

 A leendő első osztályosok szüleinek az első szülői értekezlet:

2018. május 24-én lesz 17 órakor.

 

LEENDŐ ELSŐSÖK NÉVSORA

 felkialtojel

 


 felkialtojel

A beiratkozáshoz kérjük kitöltve hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat:

Nyilatkozat 1.

Nyilatkozat 2.

Nyilatkozat 3.

 

 

 


Ovis programok 2017/18-ban
 
A dokumentum letölthető innen.
 
Az események szabadon látogathatóak, nem regisztrációkötelesek.

 

Leendő elsős osztályaink bemutatása

 

 


 

 beiskolazas

1.a iskolaotthonos osztály korcsolya (hoki) és informatikai irányultsággal


Az osztályban kéttanítós modell szerint tanítunk. Az egyik tanító néni a tantárgyak
egyik felét, a másik tanító néni a másik felét tanítja guruló rendszerben. Az egyik nap
délelőtt az első órákban, a másik napon pedig később van a tanító néninek órája a tanulókkal. Ebben az
osztályban általában 12 órakor ebédelnek a gyermekek (a korcsolyaoktatástól függően), majd utána 3⁄4
1 és fél kettő között van még egy tanítási órájuk. A levegőzés, játék után leckét írnak a tanulók, és 16
óráig van velük a tanító néni, akkor lehet hazavinni a gyermekeket. Korcsolya, illetve hoki oktatás
csak az alsó tagozaton, a felsőben már testnevelésóra van, ekkortól emelkedik az informatikaoktatás óraszáma.
Tanítási órák száma 25 – ebből az 5 testnevelésóra a hoki/korcsolyaoktatást jelenti, az óraszám heti 1
informatika és heti 1 angolórát is tartalmaz.

 

1.n angol két tanítási nyelvű osztályelőzetes képességmérés alapján veszünk fel az osztályba tanulókat.

Bontott csoportban oktatjuk a heti 5 angolórát, amiből heti 1 órát anyanyelvi tanár tanít. Angol
nyelven tanítjuk az ének, rajz és a technika tantárgyakat. A csoportbontások miatt előfordul, hogy a
délelőtt folyamán 1-1 tehetséggondozást is tart az osztályfőnök a csoport másik felének. A
testnevelésóra terhére heti 2 órában korcsolyáznak a tanulók szabad pálya függvényében 2 tanévig. (A
Kanadai-Magyar Hokiklub havi 1000 Ft hozzájárulást kér az oktatáshoz.)
Tanítási órák száma: 28

 

1.z zenei osztályelőzetes képességmérés alapján veszünk fel az osztályba tanulókat.
A heti 2 énekóra helyett a zenei osztályban 3 énekóra van. A 2. évfolyamtól kórusban is énekelnek a
gyerekek, ami még heti két óra elfoglaltságot jelent. A 2. évfolyamtól felvételizhetnek az iskolában
működő Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett zenei tanszakjaira különböző hangszerek tanulására
(szolfézs, furulya, zongora, hegedű, klarinét). A testnevelésóra terhére heti 2 órában korcsolyáznak a
tanulók szabad pálya függvényében két tanévig. (A Kanadai-Magyar Hokiklub havi 1000 Ft
hozzájárulást kér az oktatáshoz.)
Tanítási órák száma: 26 – ebben az osztályban is heti 1 angolórát is tartunk.

 

1.b kislétszámú logopédiai osztály
Ebbe az osztályba csak a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság véleménye alapján veszünk fel
tanulókat.

 

 

 

"Hokisuli" az 1.a-ban

2015