Beiratkozással kapcsoaltos
DOKUMENTUMOK

 

Kedves Szülők!
 
Kérjük Önöket, hogy a beiratkozásra (április 11-12-én 8:00 - 19:00 között)
az alábbi dokumentumokat feltétlenül hozzák magukkal:
 
 
- érvényes személyi igazolvány és 
- lakcímkártya
- gyermek lakcímkártyája, 
- gyermek TAJ kártyája, 
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- eredeti óvodai szakvélemény az iskolaérettségről
 
Kitöltendő nyomtatványok, nyilatkozatok:
 
 
 
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint a dokumentumok másolatát,
olvashatóan kitöltött nyomtatványokat hozzák magukkal.
 
Amennyiben mi vagyunk a körzetes iskola, mégsem hozzánk szeretnének beiratkozni,
az alábbi nyomtatványt kérjük a titkárságon leadni:
 
 

 

 


1.a iskolaotthonos osztály korcsolya (hoki) és informatikai irányultsággal


Az osztályban kéttanítós modell szerint tanítunk. Az egyik tanító néni a tantárgyak
egyik felét, a másik tanító néni a másik felét tanítja guruló rendszerben. Az egyik nap
délelőtt az első órákban, a másik napon pedig később van a tanító néninek órája a tanulókkal. Ebben az
osztályban általában 12 órakor ebédelnek a gyermekek (a korcsolyaoktatástól függően), majd utána 3⁄4
1 és fél kettő között van még egy tanítási órájuk. A levegőzés, játék után leckét írnak a tanulók, és 16
óráig van velük a tanító néni, akkor lehet hazavinni a gyermekeket. Korcsolya, illetve hoki oktatás
csak az alsó tagozaton, a felsőben már testnevelésóra van, ekkortól emelkedik az informatikaoktatás óraszáma.
Tanítási órák száma 25 – ebből az 5 testnevelésóra a hoki/korcsolyaoktatást jelenti, az óraszám heti 1
informatika és heti 1 angolórát is tartalmaz.

 

1.n angol két tanítási nyelvű osztályelőzetes képességmérés alapján veszünk fel az osztályba tanulókat.

Bontott csoportban oktatjuk a heti 5 angolórát, amiből heti 1 órát anyanyelvi tanár tanít. Angol
nyelven tanítjuk az ének, rajz és a technika tantárgyakat. A csoportbontások miatt előfordul, hogy a
délelőtt folyamán 1-1 tehetséggondozást is tart az osztályfőnök a csoport másik felének. A
testnevelésóra terhére heti 2 órában korcsolyáznak a tanulók szabad pálya függvényében 2 tanévig. (A
Kanadai-Magyar Hokiklub havi 1000 Ft hozzájárulást kér az oktatáshoz.)
Tanítási órák száma: 28

 

1.z zenei osztályelőzetes képességmérés alapján veszünk fel az osztályba tanulókat.
A heti 2 énekóra helyett a zenei osztályban 3 énekóra van. A 2. évfolyamtól kórusban is énekelnek a
gyerekek, ami még heti két óra elfoglaltságot jelent. A 2. évfolyamtól felvételizhetnek az iskolában
működő Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett zenei tanszakjaira különböző hangszerek tanulására
(szolfézs, furulya, zongora, hegedű, klarinét). A testnevelésóra terhére heti 2 órában korcsolyáznak a
tanulók szabad pálya függvényében két tanévig. (A Kanadai-Magyar Hokiklub havi 1000 Ft
hozzájárulást kér az oktatáshoz.)
Tanítási órák száma: 26 – ebben az osztályban is heti 1 angolórát is tartunk.

 

1.b kislétszámú logopédiai osztály
Ebbe az osztályba csak a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottság véleménye alapján veszünk fel
tanulókat.

 

 beiskolazas

 

 

"Hokisuli" az 1.a-ban

2015