Kerekes János
Igazgató

általános iskolai tanító

technika - informatika szakos általános iskolai tanár

technika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: informatika, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

 

Unyi István
Igazgatóhelyettes
(felső tagozat)


 

biológia - kémia szakos

általános iskolai tanár

kémia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus:

biológia, közoktatás vezető,

tanügyigazgatási szakértő

szakértő: biológia, kémia

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: kémia

szaktanácsadó

  Tóthné Timár-Geng Csilla
Igazgatóhelyettes
(alsó tagozat)

általános iskolai tanító

szakvizsgázott pedagógus:

tanügyigazgatás

szakértő: tanügyigazgatás, szervezet-

és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és

pedagógusminősítés mesterpedagógus