#PedagógusVégzettség
1. Bán Zsuzsanna

általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus

2. Bánhegyi Gabriella általános iskolai tanító
3. Baranyó Andrea

történelem - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető

emelt szintű érettségi vizsgabiztos: történelem
vezetőtanár, mesterpedagógus

4. Barcza Gerda

angol nyelv szakos középiskolai tanár

angol nyelv - magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

5. Besse Attila ének-zene - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 
6. Besztercsényi-Zobor Ildikó általános iskolai tanító
7. Biró Anikó

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

8. Bögre Zsuzsanna Ibolya általános iskolai tanító
9. Budainé Kósa-Szilágyi Zsuzsanna általános iskolai tanító
10. Cselik Andrea Éva általános iskolai tanító
11. Cserjésné Kláminger Erika

általános iskolai tanító

általános iskolai tanítói gyógytestnevelés

technika szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: közoktatásvezető

12. Dormán Miklós informatika szakos általános iskolai tanár
13. Dr. Bognár Zalánné általános iskolai tanító,  nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
14. Fehér Katalin matematika - fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár
15. Forgácsné Ökrös Enikő általános iskolai tanító
16. Forintos Krisztina

általános iskolai tanító

német nyelv - matematika szakos általános iskolai tanár

17. Forrás Eszter

általános iskolai tanító

18. Gidófalvy Réka általános iskolai tanító
19. Gulyás Marianna Erzsébet történelem - földrajz szakos általános iskolai tanár
20.  Hajas Erika általános iskolai tanító
21.  Hajdu Katalin földrajz - technika - biológia szakos középiskolai tanár, biológus
22. Hamarné Novák Márta matematika - kémia szakos általános iskolai tanár
23. Hammadné Kádár Ildikó általános iskolai tanár
24. Horváth Marianna Ildikó

általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
francia nyelv szakos középiskolai tanár

25. Horváth Zsófia Anna

általános iskolai tanító
angol nyelv szakos általános iskolai tanár

26. Jári Mariann

általános iskolai tanító

informatika szakos általános iskolai tanár

27. Jimenezné Major Erika általános iskolai tanító
28. Juhászné Kovács Eszter általános iskolai tanító
29. Kerekes János

általános iskolai tanító

technika - informatika szakos általános iskolai tanár

technika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: informatika, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

30. Király Kinga Mónika történelem - német  szakos általános iskolai tanár
31. Klabacsek Gyuláné angol nyelv szakos általános iskolai tanár
32. Kothay Judit angol nyelvtanár
történelem - orosz szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus: közoktatàs vezető
33. Koleszár Orsolya
történelem szakos általános iskolai tanár, művelődésszervező
 pedagógia szakos középiskolai tanár
fejlesztő szakpedagógus
34. Kovács Zsófia gyógypedagógus, logopédus
35. Kranabetné Szivler Julianna általános iskolai tanító
36. Lakatos-Koncz Erika ének-zene - karvezetés szakos középiskolai tanár
37. Lángné Pintér Teréz általános iskolai tanító
38. Lossonczy Marian

gyógypedagógus, logopédus oligofrénpedagógus

szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető

39. Madar Anett
általános iskolai tanító
40. Majorosné Apáthy Andrea

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: drámapedagógia

41. Márkusné Faragó Imola

angol nyelv szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: mentorpedagógus

42. Marton Viktória általános iskolai tanító
43. Mbarki Ilona

általános iskolai tanító

biológia szakos általános iskolai tanár

44. Megyesiné Németh Edina Andrea általános iskolai tanító
45. Molnár-Nagy Gabriella fejlesztő pedagógus
46. Nábrádi István

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus:közoktatás vezető

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés mesterpedagógus

47. Nagy Gabriella

angol nyelv - történelem szakos középiskolai tanár

48. Oláh Anikó általános iskolai tanító
49. Orosz Andrea
általános iskolai tanító
50.  Pécsi Györgyi Éva
történelem - magyar nyelv és irodalom szakos 
51. Pehartz Adrien biológia - földrajz - történelem szakos általános iskolai tanár
52. Saliné Mádi Veronika

ének-zene - matematika szakos általános iskolai tanár, szociálpedagógus

53. Sélley Erika Katalin általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető
54. Somogyiné Imre Edit általános iskolai tanító
55. Szabó Tilda

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

informatikus-könyvtáros

magyar nyelv és irodalom- pedagógia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: magyar nyelv és irodalom

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: magyar nyelv és irodalom

szakértő: magyar nyelv és irodalom 5-12. évfolyamig

szaktanácsadó mesterpedagógus

56. Szalai István

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

57. Székely Éva Jusztina

általános iskolai tanító

58. Tóth Mária Anna

matematika - rajz szakos általános iskolai tanár

vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: hagyományismeret

59. Tóthné Tímár-Geng Csilla

általános iskolai tanító

szakvizsgázott pedagógus: tanügyigazgatás

szakértő: tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés mesterpedagógus

60. Trescsik Angéla

technika szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

61. Ujhelly Anikó angol nyelv - földrajz szakos általános iskolai tanár
62. Unyi István

biológia - kémia szakos általános iskolai tanár

kémia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: biológia, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

szakértő: biológia, kémia

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: kémia

szaktanácsadó

63. Vámossyné Horváth Krisztina
magyar nyelv és irodalom - könyvtár szakos általános iskolai tanár
kiadói-szerkesztő
64. Vári Judit Henriett

általános iskolai tanító

angol nyelv szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

65. Vassné Kovács Ildikó általános iskolai tanító, óvodapedagógus
 66.  Viola Miklósné általános iskolai tanító
67. Vörösmarty Béla testnevelés szakos középiskolai tanár
68. Wiesnerné Németh Mária általános iskolai tanító