#PedagógusVégzettség
1. Bán Zsuzsanna

általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus

2. Bánhegyi Gabriella általános iskolai tanító
3. Barcza Gerda

angol nyelv szakos középiskolai tanár

angol nyelv - magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

4. Besse Attila ének-zene - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 
5. Biró Anikó

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

6. Budainé Kósa-Szilágyi Zsuzsanna általános iskolai tanító
7. Cselik Andrea Éva általános iskolai tanító
8. Cserjésné Kláminger Erika

általános iskolai tanító

általános iskolai tanítói gyógytestnevelés

technika szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: közoktatásvezető

9. Dr. Bognár Zalánné általános iskolai tanító,  nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
 10. Eszenyi János

számítástechnika szakos középiskolai tanár

szaktanácsadó, mesterpedagógus

11. Fehér Katalin matematika - fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár
12. Forgácsné Ökrös Enikő általános iskolai tanító
13. Forintos Krisztina

általános iskolai tanító

német nyelv - matematika szakos általános iskolai tanár

14. Forrás Eszter

általános iskolai tanító

15. Gidófalvy Réka általános iskolai tanító
16. Gólya Józsefné Edit általános iskolai tanító
17. Gulyás Marianna Erzsébet történelem - földrajz szakos általános iskolai tanár
18.  Hajas Erika általános iskolai tanító
19.  Hajdu Katalin földrajz - technika - biológia szakos középiskolai tanár, biológus
20. Hamarné Novák Márta matematika - kémia szakos általános iskolai tanár
21. Hammadné Kádár Ildikó általános iskolai tanár
22. Horváth Marianna Ildikó

általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
francia nyelv szakos középiskolai tanár

23. Horváth Zsófia Anna

általános iskolai tanító
angol nyelv szakos általános iskolai tanár

24. Jári Mariann

általános iskolai tanító

informatika szakos általános iskolai tanár

25. Jimenezné Major Erika általános iskolai tanító
26. Juhászné Kovács Eszter általános iskolai tanító
27. Kerekes János

általános iskolai tanító

technika - informatika szakos általános iskolai tanár

technika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: informatika, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

28. Király Kinga Mónika történelem - német  szakos általános iskolai tanár
30. Kothay Judit angol nyelvtanár
történelem - orosz szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus: közoktatàs vezető
31. Koleszár Orsolya
történelem szakos általános iskolai tanár, művelődésszervező
 pedagógia szakos középiskolai tanár
fejlesztő szakpedagógus
32. Kovács Zsófia gyógypedagógus, logopédus
33. Kranabetné Szivler Julianna általános iskolai tanító
34. Lakatos-Koncz Erika ének-zene - karvezetés szakos középiskolai tanár
36. Lossonczy Marian

gyógypedagógus, logopédus oligofrénpedagógus

szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető

37. Madar Anett
általános iskolai tanító
38. Majorosné Apáthy Andrea

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: drámapedagógia

39. Márkusné Faragó Imola

angol nyelv szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: mentorpedagógus

40. Marton Viktória általános iskolai tanító
41. Mbarki Ilona

általános iskolai tanító

biológia szakos általános iskolai tanár

42. Megyesiné Németh Edina Andrea általános iskolai tanító
43.  Molnár Edit általános iskolai tanító
44. Molnár-Nagy Gabriella fejlesztő pedagógus
45.  Musitz Dóra általános iskolai tanító
46. Nábrádi István

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus:közoktatás vezető

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés mesterpedagógus

47. Nagy Adrienn általános iskolai tanító
48. Nagy Gabriella

angol nyelv - történelem szakos középiskolai tanár

49. Oláh Anikó általános iskolai tanító
50. Orosz Andrea
általános iskolai tanító
  Papp Judit általános iskolai tanító
51.  Pécsi Györgyi Éva
történelem - magyar nyelv és irodalom szakos 
52. Pehartz Adrien biológia - földrajz - történelem szakos általános iskolai tanár
53. Saliné Mádi Veronika

ének-zene - matematika szakos általános iskolai tanár, szociálpedagógus

54. Sélley Erika Katalin általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető
55. Somogyiné Imre Edit általános iskolai tanító
56. Szabó Tilda

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

informatikus-könyvtáros

magyar nyelv és irodalom- pedagógia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: magyar nyelv és irodalom

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: magyar nyelv és irodalom

szakértő: magyar nyelv és irodalom 5-12. évfolyamig

szaktanácsadó mesterpedagógus

57. Szalai István

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

58. Székely Éva Jusztina

általános iskolai tanító

59. Tóth Mária Anna

matematika - rajz szakos általános iskolai tanár

vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: hagyományismeret

60. Trescsik Angéla

technika szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

61. Ujhelly Anikó angol nyelv - földrajz szakos általános iskolai tanár
62. Unyi István

biológia - kémia szakos általános iskolai tanár

kémia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: biológia, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

szakértő: biológia, kémia

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: kémia

szaktanácsadó

63. Vári Judit Henriett

általános iskolai tanító

angol nyelv szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

64. Vassné Kovács Ildikó általános iskolai tanító, óvodapedagógus
 65.  Viola Miklósné általános iskolai tanító
66. Vörösmarty Béla testnevelés szakos középiskolai tanár
67. Wiesnerné Németh Mária általános iskolai tanító