#PedagógusVégzettség
1. Bali Istvánné általános iskolai tanító
 2. Bán Zsuzsanna

általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus

3. Bánhegyi Gabriella általános iskolai tanító
4. Baranyó Andrea

történelem - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető

emelt szintű érettségi vizsgabiztos: történelem
vezetőtanár, mesterpedagógus

5. Barcza Gerda

angol nyelv szakos középiskolai tanár

angol nyelv - magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

6. Besztercsényi-Zobor Ildikó általános iskolai tanító
7. Biró Anikó

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

8. Bögre Zsuzsanna Ibolya általános iskolai tanító
9. Cselik Andrea Éva általános iskolai tanító
10. Dormán Miklós informatika szakos általános iskolai tanár
11. Cserjésné Kláminger Erika

általános iskolai tanító

általános iskolai tanítói gyógytestnevelés

technika szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: közoktatásvezető

 12. Csizmadia Mónika angol nyelv - történelem - latin nyelv szakos középiskolai tanár
13. Dr. Szenténé Vértes Magdolna

általános iskolai tanító

pedagógia szakos középiskolai tanár

14. Dr. Bognár Zalánné általános iskolai tanító,  nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
15. Fehér Katalin matematika - fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár
16. Forgácsné Ökrös Enikő általános iskolai tanító
17. Forintos Krisztina

általános iskolai tanító

német nyelv - matematika szakos általános iskolai tanár

18. Forrás Eszter

általános iskolai tanító

19. Fürstall Ferencné főiskola: testnevelés, német nyelv
20. Gidófalvy Réka általános iskolai tanító
21. Gulyás Marianna Erzsébet történelem - földrajz szakos általános iskolai tanár
22.  Hajas Erika általános iskolai tanító
23.  Hajdu Katalin földrajz - technika - biológia szakos középiskolai tanár, biológus
24. Hamarné Novák Márta matematika - kémia szakos általános iskolai tanár
25. Hammadné Kádár Ildikó általános iskolai tanár
26. Horváth Mariann

általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
francia nyelv szakos középiskolai tanár

27. Jári Mariann

általános iskolai tanító

informatika szakos általános iskolai tanár

28. Jimenezné Major Erika általános iskolai tanító
29. Juhászné Kovács Eszter általános iskolai tanító
30. Kerekes János

általános iskolai tanító

technika - informatika szakos általános iskolai tanár

technika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: informatika, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

31. Klabacsek Gyuláné angol nyelv szakos általános iskolai tanár
32. Kósa-Szilágyi Zsuzsanna általános iskolai tanító
33. Kovács Zsófia gyógypedagógus, logopédus
34. Kranabetné Szivler Julianna általános iskolai tanító
35. Lakatos-Koncz Erika ének-zene - karvezetés szakos középiskolai tanár
36. Lángné Pintér Teréz általános iskolai tanító
37. Lossonczy Marian

gyógypedagógus, logopédus oligofrénpedagógus

szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető

38. Majorosné Apáthy Andrea

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: drámapedagógia

39. Makai Petra

angol nyelv szakos középiskolai tanár

40. Márkusné Faragó Imola

angol nyelv szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: mentorpedagógus

41. Máthé Ferencné

általános iskolai tanító

42. Megyesiné Németh Edina Andrea általános iskolai tanító
43. Molnár-Nagy Gabriella fejlesztő pedagógus
44. Nábrádi István

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus:közoktatás vezető

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés mesterpedagógus

45. Nagy Gabriella

angol nyelv - történelem szakos középiskolai tanár

46.  Pécsi Gyöngyi történelem - magyar nyelv és irodalom szakos 
47. Pehartz Adrien biológia - földrajz - történelem szakos általános iskolai tanár
48. Putnoki Zsolt

Ének-zene szakos középiskolai tanár

Karnagy

Trombitatanár (zeneiskolai zenetanár)

Szakvizsgázott pedagógus: közoktatásvezető

49. Saliné Mádi Veronika

ének-zene - matematika szakos általános iskolai tanár, szociálpedagógus

50. Sélley Erika Katalin általános iskolai tanító
51. Somogyiné Imre Edit általános iskolai tanító
52.  Sütő Erika történelem szakos általános iskolai tanár
53. Szabó Tilda

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

informatikus-könyvtáros

magyar nyelv és irodalom- pedagógia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: magyar nyelv és irodalom

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: magyar nyelv és irodalom

szakértő: magyar nyelv és irodalom 5-12. évfolyamig

szaktanácsadó mesterpedagógus

54. Szalai István

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

55. Székely Éva Jusztina

általános iskolai tanító

56. Tóth Ilona

általános iskolai tanító

biológia szakos általános iskolai tanár

57. Tóth Mária Anna

matematika - rajz szakos általános iskolai tanár

vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: hagyományismeret

58. Tóthné Tímár-Geng Csilla

általános iskolai tanító

szakvizsgázott pedagógus: tanügyigazgatás

szakértő: tanügyigazgatás, szervezet- és minőségfejlesztés, pedagógiai értékelés

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés mesterpedagógus

59. Trescsik Angéla

technika szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

60. Ujhelly Anikó angol nyelv - földrajz szakos általános iskolai tanár
61. Unyi István

biológia - kémia szakos általános iskolai tanár

kémia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: biológia, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

szakértő: biológia, kémia

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: kémia

szaktanácsadó

62. Vámossyné Horváth Krisztina
magyar nyelv és irodalom - könyvtár szakos általános iskolai tanár
kiadói-szerkesztő
63. Vári Judit Henriette

általános iskolai tanító

angol nyelv szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

64. Vassné Kovács Ildikó általános iskolai tanító, óvodapedagógus
65.  Viola Miklósné általános iskolai tanító
66. Vörösmarty Béla testnevelés szakos középiskolai tanár
67. Wiesnerné Németh Mária általános iskolai tanító