#PedagógusVégzettség
1. Bán Zsuzsanna

általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus

2. Bánhegyi Gabriella általános iskolai tanító
3. Besse Attila ének-zene - magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 
4. Biró Anikó

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

5. Budainé Kósa-Szilágyi Zsuzsanna általános iskolai tanító
6. Cselik Andrea Éva általános iskolai tanító
7. Cserjésné Kláminger Erika

általános iskolai tanító

általános iskolai tanítói gyógytestnevelés

technika szakos általános iskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: közoktatásvezető

8. Dr. Bognár Zalánné általános iskolai tanító,  nyelv és beszédfejlesztő pedagógus
 9. Eszenyi János

számítástechnika szakos középiskolai tanár

szaktanácsadó, mesterpedagógus

10. Fehér Katalin matematika - fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár
11. Forgácsné Ökrös Enikő általános iskolai tanító
12. Forintos Krisztina

általános iskolai tanító

német nyelv - matematika szakos általános iskolai tanár

13. Forrás Eszter

általános iskolai tanító

14. Gidófalvy Réka általános iskolai tanító
15. Gólya Józsefné Edit általános iskolai tanító
16. Gulyás Marianna Erzsébet történelem - földrajz szakos általános iskolai tanár
17.  Hajas Erika általános iskolai tanító
18.  Hajdu Katalin földrajz - technika - biológia szakos középiskolai tanár, biológus
19. Hamarné Novák Márta matematika - kémia szakos általános iskolai tanár
20. Hammadné Kádár Ildikó általános iskolai tanár
21. Horváth Marianna Ildikó

általános iskolai tanító
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
francia nyelv szakos középiskolai tanár

22. Horváth Zsófia Anna

általános iskolai tanító
angol nyelv szakos általános iskolai tanár

23. Jári Mariann

általános iskolai tanító

informatika szakos általános iskolai tanár

24. Jimenezné Major Erika általános iskolai tanító
25. Juhászné Kovács Eszter általános iskolai tanító
26. Kerekes János

általános iskolai tanító

technika - informatika szakos általános iskolai tanár

technika szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: informatika, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

27. Kothay Judit angol nyelvtanár
történelem - orosz szakos középiskolai tanár
szakvizsgázott pedagógus: közoktatàs vezető
28. Koleszár Orsolya
történelem szakos általános iskolai tanár, művelődésszervező
 pedagógia szakos középiskolai tanár
fejlesztő szakpedagógus
29. Kovács Zsófia gyógypedagógus, logopédus
30. Kranabetné Szivler Julianna általános iskolai tanító
31. Lakatos-Koncz Erika ének-zene - karvezetés szakos középiskolai tanár
32. Lossonczy Marian

gyógypedagógus, logopédus oligofrénpedagógus

szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető

33. Madar Anett
általános iskolai tanító
34. Majorosné Apáthy Andrea

magyar nyelv és irodalom - történelem szakos általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: drámapedagógia

35. Márkusné Faragó Imola

angol nyelv szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: mentorpedagógus

36. Marton Viktória általános iskolai tanító
37. Mbarki Ilona

általános iskolai tanító

biológia szakos általános iskolai tanár

38. Megyesiné Németh Edina Andrea általános iskolai tanító
39.  Molnár Edit általános iskolai tanító
40. Molnár-Nagy Gabriella fejlesztő pedagógus
41.  Musitz Dóra általános iskolai tanító
42. Nábrádi István

testnevelés - földrajz szakos általános iskolai tanár

testnevelés szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus:közoktatás vezető

pedagógiai- szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés mesterpedagógus

43. Nagy Adrienn általános iskolai tanító
44. Nagy Gabriella

angol nyelv - történelem szakos középiskolai tanár

45. Oláh Anikó általános iskolai tanító
46. Orosz Andrea
általános iskolai tanító
 47. Papp Judit általános iskolai tanító
48.  Pécsi Györgyi Éva
történelem - magyar nyelv és irodalom szakos 
49. Pehartz Adrien biológia - földrajz - történelem szakos általános iskolai tanár
50. Saliné Mádi Veronika

ének-zene - matematika szakos általános iskolai tanár, szociálpedagógus

51. Sélley Erika Katalin általános iskolai tanító
szakvizsgázott pedagógus: közoktatás vezető
52. Somogyiné Imre Edit általános iskolai tanító
53. Szabó Tilda

általános iskolai tanító

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

informatikus-könyvtáros

magyar nyelv és irodalom- pedagógia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: magyar nyelv és irodalom

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: magyar nyelv és irodalom

szakértő: magyar nyelv és irodalom 5-12. évfolyamig

szaktanácsadó mesterpedagógus

54. Szalai István

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

55. Székely Éva Jusztina

általános iskolai tanító

56. Szilágyi Béla történelem szakos általános iskolai tanár
 57. Szojka Róbert Szabolcs történelem szakos általános iskolai tanár
58. Tóth Mária Anna

matematika - rajz szakos általános iskolai tanár

vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: hagyományismeret

59. Trescsik Angéla

technika szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

60. Ujhelly Anikó angol nyelv - földrajz szakos általános iskolai tanár
61. Unyi István

biológia - kémia szakos általános iskolai tanár

kémia szakos középiskolai tanár

szakvizsgázott pedagógus: biológia, közoktatás vezető, tanügyigazgatási szakértő

szakértő: biológia, kémia

érettségi vizsgaelnök közép- és emeltszinten

emeltszintű érettségi vizsgabiztos: kémia

szaktanácsadó

62. Vári Judit Henriett

általános iskolai tanító

angol nyelv szakos általános iskolai tanár

angol nyelv szakos középiskolai tanár

63. Vassné Kovács Ildikó általános iskolai tanító, óvodapedagógus
 64.  Viola Miklósné általános iskolai tanító
65. Vörösmarty Béla testnevelés szakos középiskolai tanár
66. Wiesnerné Németh Mária általános iskolai tanító