Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű

Általános Iskola

 

A tanévben a következő 1. osztályokat indítjuk:

  •  angol két tanítási nyelvű,
  • zenei,
  • iskolaotthonos, (informatika)
  • logopédiai osztály

Iskolánk a Petőfi hídhoz közel fekszik, a 4-es, 17-es és a 47-es villamossal illetve az M4-es metróval is jól megközelíthető, ezen kívül számtalan buszmegálló is található a közelben, pl. 212, 53, 252, 150...stb.

   Már az első osztálytól kezdve sokoldalú tapasztalatszerzésre építjük fejlesztő munkánkat (múzeumi foglalkozások, tekergő program, erdei iskolák, szaktáborok, versenyekre való felkészítés, az informatika oktatás magas színvonala stb.). Ezt országos, fővárosi és kerületi szintű eredményeink bizonyítják.

  A pedagógiai folyamatban őrizzük és továbbadjuk a társadalmi együttéléshez szükséges emberi értékeket, és a tanulók érdekében nyitottak vagyunk a tágabb és a közvetlen társadalmi környezet igényeire is.

   Az alsó tagozat valamennyi évfolyamán nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére, a környezeti nevelés minden területére, a múzeumokkal való kapcsolattartásra. Nagyon jó az együttműködés a Nemzeti Galéria, a Néprajzi Múzeum, a Természettudományi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum múzeumpedagógusaival. Így ma már évente 1-1 osztályt akár 10 alkalommal is elviszünk kiállításokra, foglalkozásokra.

   Ezt a tevékenységet a felső tagozaton is folytatjuk, ahol emelt szinten oktatjuk az angol és a német nyelvet. Ezeken az évfolyamokon igen sikeres emelt szintű ének-zene képzés is folyik.

   Képzési célunk között kiemelt szerepet kap, hogy az alsós tanulókat felkészítsük a felső tagozat követelményeire, és emellett harmonikus, kiegyensúlyozott, a természetet, a környezetet védő, óvó tanulókat neveljünk.

   Iskolánk nyitott a kísérleti programokra. Referencia iskolája vagyunk pedagógiai és oktatási kísérleteknek a művészeti és a környezeti nevelés területén. Több egyetem és főiskola felkérésére szakvezető tanáraink irányítják a leendő pedagógusok gyakorlati képzését, az ELTE, a Zeneakadémia és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem külső gyakorlóhelyeként működünk. Az énekkarunk rendszeresen szerepel hazai és külföldi versenyeken.

   A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) Párácska Oktatóközpontja vagyunk, és felvállaljuk a környezeti neveléssel összefüggő tanártovábbképzéseket is. 2005 óta Ökoiskolaként is működünk, és így az ökológiai szemlélet beépül mindennapjainkba.

 2010 őszétől már előminősített referenciaintézményként működünk környezeti nevelés és a múzeumpedagógiai oktatás területén.

   Három éven keresztül vezettünk egy környezeti nevelési nemzetközi projektet, amelyben kiemelkedő munkát végeztünk.

  Ezt a munkánkat a nemzetközi mezőnyben kiválónak értékelték a szakértők, 2009-ben Nemzetközi Kultúráért Nívódíjban részesültünk.

 

TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

   Tanulóink délután szakkörökön, zeneórákon vehetnek részt (zongora, hegedű, klarinét, furulya). A kerületi és országos versenyeken rendszeresen jó eredményeket érünk el.

   Nagy népszerűségnek örvendenek a sportkörök, tanfolyamok, amit tanulóinknak szervezünk (kosárlabda, röplabda, gimnasztika, önvédelmi sportok, számítástechnika és a különböző szakkörök).

   Évek óta kiemelten foglalkozunk a jeles zöld napokkal, ezeket igyekszünk emlékezetessé tenni a diákoknak. A környezetvédelem a hagyományok ápolása, a természetes anyagok felhasználása oktató- és nevelőmunkánkban elsődleges szempont. Az alsó tagozaton tanulóinknak pályázati és szülői támogatással sikeres erdei iskolákat szervezünk.

   Nagyon jól felszerelt könyvtárunk segíti a tanulást. A hitoktatást a tanítási órákhoz kapcsolódóan szervezzük meg.