Munkaterv

 

  Iskolánk 2005-ben nyerte el az Ökoiskola címet. Három korosztályban folyik a szervezett munka: alsó, felső tagozatban és gimnáziumban. A pályázatban megjelölt feladatokat szem előtt tartva szervezzük azóta is a munkánkat: a pedagógiai, a társas kapcsolatok és technikai/gazdasági szinten.

   Eredményeinket számba véve harmadszor pályázunk. A diákok között osztályfőnöki órákon kérdőíves felmérést végzünk környezeti nevelési témákban az eddigi tevékenységeinkhez kapcsolódóan.. A kollégák nevelőtestületi értekezleten a pályázatban leírt összes területről nyilatkoztak, értékelték a saját munkájukat is. Ezeket a kérdőíveket az intézmény Diákönkormányzata is kitöltötte és azonosult az ökoiskola minőségi kör célkitűzéseivel. A szülők is értékelték munkánkat, a beszámolót elfogadták és egyetértettek a minőségi kör munkatervével. Mióta megalakult az ökoiskola minőségi kör, amely 4 főből áll a tantestület véleménye alapján 2005-ös állapothoz képest 25 esetben történt előrelépés a kritériumrendszer szempontjai alapján a munkában.

   Előreléptünk a környezettudatosság területén a kollégák és a diákok körében. A mindennapi működésünkbe, a tevékenységeinkbe szervesen beépült ez a terület. A tanítási órákon a pedagógusok egyre jobban kihasználják az adódó lehetőségeket, az aktuális problémákhoz kapcsolódva. A tanulók fogékonyabbá váltak, már felfigyelnek a média híreire, és a tapasztalt jelenségek foglalkoztatják őket. Megpróbálnak saját szintjükön magyarázatot és megoldást találni ezekre a problémákra.

   A mindennapi tevékenységeinkben is környezetbarátabbá váltunk, természetes a műanyag palackok, a használt elemek, a papír gyűjtése. Takarékoskodunk az energiával; a villannyal, és a fűtéssel, amennyire lehetséges. Az osztályokban ügyelünk, hogy feleslegesen ne égjen a villany, az iskolai tanítási szünetekben a fűtést takarékon üzemeltetjük. Figyelünk a vízhasználatra, az elromlott berendezéseket a karbantartó lehetőség szerint azonnal javítja. Ahol lehetőség nyílt rá, a felújítás alkalmával víztakarékos WC-t szereltettünk be és ezek cseréjekor is ilyeneket szereltetünk be.

   A Pedagógiai Programunk egészség és környezeti nevelési része alapján szervezzük az iskolai munkát. Az abban meghatározott tevékenységeket elvégeztük, pl.: Tudatos vásárló leszek program, drogprevenció, szexuális felvilágosítás, tanulói állóképesség-mérés, projektmunka, erdei iskola, „Egy mozdulat” energiatakarékossági program, Duna ismerettár program, ENSZ modell verseny, Unesco Világörökség pályázat Föld Világnapján megszervezett XI. kerületi pályázat „Nyitott szemmel magad körül” versenyek, Sas-hegyi Természetvédelmi Területen zajló verseny, békamentés Farmoson stb. Minden évben megrendezésre kerül az ökokarácsony nevű rendezvényünk, ahol a pedagóguskollegák és az MKNE lelkes tagjainak vezetésével a szülők és gyermekek természetbarát anyagokból készíthetnek karácsonyi ajándékokat.

   Kiemelkedően jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel, a KOKOSZ-szal, a helyi, XI. kerületi Ökoiskolákkal, részt veszünk a helyi közéletben is. Bekapcsolódtunk a kerület Környezeti Nevelési Hálózatot építő tevékenységébe.

    Minden évben is sikeres megrendezzük a Gyógytestnevelők Országos Konferenciáját, mely az egészségnevelés egy speciális területe. Ezen a rendezvényen kollegáink bemutató órákat is tartanak, valamint előadnak a témában. A logopédiai osztályunkban gyógytestnevelő tartja a testnevelés órákat 1-2. évfolyamon.

  Folyamatosan sikeresen pályázzunk környezeti nevelési témakörben például projektorientált oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, projektnap szervezése, számos kerületi bázisiskolai pályázat, az Iskolakert fenntartásával kapcsolatos pályázat (asztalok, padok, sziklakert) stb.

    Környezeti nevelés témában nemzetközi projektet (Comenius I.) nyertünk, melyben az intézményünk a koordináló intézmény lett, „A fa, mint élőlény, nyersanyag és szimbólum” címmel. A német és spanyol partnereinkkel 3 évig tartott az együttműködés, melyre minden évben külön pályázatot kellett benyújtanunk.

   Az iskola alapítványának a segítségével az EU-s normáknak megfelelő környezetbarát udvari játszóhelyet alakítottunk ki, melyet a kisebbek örömmel használnak.

    A folyosókon a tanulóknak fából ülőpadokat készíttettünk szintén az alapítványunk segítségével és saját forrásból. Az iskola udvarán is ülőpadokat alakítottunk ki a kőmellvédeken. Ez lehetőséget ad, hogy a diákok az órák után nyugodt körülmények között beszélgethessenek. A padok felújítása idén történik meg az Alapítvány, a szülők, a tanulók és pedagógus kollegák részvételével.
A májusi erdei iskola szervezése során az utazást a szülőkkel „telekocsikkal” szervezzük meg, és egyre többet járjuk a tanulókkal a környéket és a természetet hasonlóan „telekocsi rendszerrel”, kerékpárral vagy gyalogosan. Az idei sítábort is „telekocsi-rendszerrel” szerveztük meg.

   Már évek óta folyamatosan komposztálunk, ehhez eszközöket szereztünk be pályázati úton, és ezzel tudjuk javítani az Iskolakert talajának minőségét.